icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25566 Lê Tuấn Anh 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
25565 Lê Tuấn Anh 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
25564 Quang 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
25563 Quang 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
25562 Le the dan 485,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 485,000đ
25561 Tiến tùng Trần 195,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
Thành tiền 652,000đ
25560 Tiến tùng Trần 195,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
Thành tiền 652,000đ
25559 Nguyễn Quốc Đạt 215,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
25558 Lê Hương 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25557 Khuong thu hoang 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25556 Nguyễn Thị Nguyệt 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
25555 nguyen hoang thao 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25554 Nghiệp thị phượng 617,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 617,000đ
25553 Lê Duy Anh 480,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000đ
25552 Lê Minh 50,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 50,000đ