icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
21258 mr joh 690,000đ 16/02/2017 16:46:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21257 Mr JOH 690,000đ 16/02/2017 16:32:45 Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21255 Andrei Beliaev 390,000đ 14/02/2017 12:42:53 Đang chờ xử lý
185,000đ
Thành tiền 575,000đ
21254 Nguyen Van An 875,000đ 12/02/2017 10:46:15 Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21253 Nguyen Van An 875,000đ 12/02/2017 10:44:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21252 JOH 690,000đ 12/02/2017 07:59:34 Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21251 Nguyen Thi Da Thao 316,000đ 11/02/2017 14:18:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
21250 Mr JOH 690,000đ 08/02/2017 19:04:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21248 NGUYỄN VĂN LỢI 875,000đ 29/01/2017 13:28:24 Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21247 Phạm Duy Quang 550,000đ 25/01/2017 13:25:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 550,000đ
21246 Hoàng 570,000đ 21/01/2017 18:23:00 Đang chờ xử lý
570,000đ
390,000đ
Thành tiền 1,530,000đ
21245 Trịnh Hoàng Vũ 1,250,000đ 16/01/2017 20:13:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,250,000đ
21244 Nguyễn Tùng Kha 256,000đ 13/01/2017 17:50:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21243 Dung 457,000đ 13/01/2017 13:42:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21242 trần thị thu thủy 420,000đ 30/12/2016 18:16:45 Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ