icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25736 Phạm ngọc thạch 580,000đ Đang chờ xử lý
650,000đ
595,000đ
595,000đ
Thành tiền 2,420,000đ
25735 Huyền Moon 260,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
25734 Tuan anh 245,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 245,000đ
25733 le anh tuan 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25732 Phạm Thị Ngọc Sa 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
25731 LE ANH TUAN 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25730 LE ANH TUAN 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25729 le anh tuan 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25728 Bùi thị ngọc thơ 180,000đ Đang chờ xử lý
555,000đ
465,000đ
420,000đ
Thành tiền 1,620,000đ
25727 Đinh văn Toàn 1,750,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,750,000đ
25726 Nguyen thi thu thuy 654,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 654,000đ
25725 Thái Hồng 1,290,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,290,000đ
25724 Minh Chiến 290,000đ Đang chờ xử lý
290,000đ
Thành tiền 580,000đ
25723 Nguyễn Thành công khu 4 thị trấn hậu Lộc 215,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
25717 hoang long 250,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 250,000đ