icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25720 Nguyễn Khắc Hà 245,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 245,000đ
25719 Võ Tăng Trâm Anh 960,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 960,000đ
25718 Quang Dương 950,000đ Đang chờ xử lý
950,000đ
Thành tiền 1,900,000đ
25717 hoang long 250,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 250,000đ
25716 Ngọc Anh 695,000đ Đang chờ xử lý
695,000đ
Thành tiền 1,390,000đ
25715 Nguyễn lam trường 1,400,000đ Đang chờ xử lý
499,000đ
Thành tiền 1,899,000đ
25714 Lê Văn Trung 250,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 250,000đ
25713 Nguyễn Khắc Hà 245,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 245,000đ
25712 Lê Văn Trung 250,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 250,000đ
25686 Nguyễn Quang Đạt 2,085,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,085,000đ
25667 Xa thị Bích 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
25660 Nguyen Bich nga 1,590,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,590,000đ
25634 Chi 9 555,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 555,000đ
25625 Nguyễn Hải Linh Đan 410,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 410,000đ
25601 Huỳnh Thị Kim Loan 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ