icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25686 Nguyễn Quang Đạt 2,085,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 2,085,000đ
25667 Xa thị Bích 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
25660 Nguyen Bich nga 1,590,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,590,000đ
25634 Chi 9 555,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 555,000đ
25625 Nguyễn Hải Linh Đan 410,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 410,000đ
25601 Huỳnh Thị Kim Loan 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25600 Nguyễn Thị Ngân 514,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 514,000đ
25599 Pham thi bich nga 650,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 650,000đ
25598 Châu Ngọc Tín 850,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 850,000đ
25597 Nguyễn Cao Khanh 165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 165,000đ
25596 Nguyễn Thị Thảo 550,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 550,000đ
25595 Trần hửu nghị 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
25594 VŨ QUANG THÁI 490,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 490,000đ
25593 Vũ Thị Thái Thanh 900,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 900,000đ
25592 Bùi thị ngoc yến 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ