icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25741 nguyen thi cam van 832,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 832,000đ
25740 Đặng Thị Phương Thanh 617,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 617,000đ
25739 Lâm Thị Châu 555,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 555,000đ
25738 Trinh 430,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 430,000đ
25737 nguyễn hữu phúc 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
25736 Phạm ngọc thạch 580,000đ Đang chờ xử lý
650,000đ
595,000đ
595,000đ
Thành tiền 2,420,000đ
25735 Huyền Moon 260,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
25734 Tuan anh 245,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 245,000đ
25733 le anh tuan 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25732 Phạm Thị Ngọc Sa 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
25731 LE ANH TUAN 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25730 LE ANH TUAN 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25729 le anh tuan 1,470,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,470,000đ
25728 Bùi thị ngọc thơ 180,000đ Đang chờ xử lý
555,000đ
465,000đ
420,000đ
Thành tiền 1,620,000đ
25727 Đinh văn Toàn 1,750,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,750,000đ