icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
23200 tên 465,000đ 08/07/2017 10:14:10 Đang chờ xử lý
420,000đ
Thành tiền 885,000đ
23199 aaaa 420,000đ 08/07/2017 10:13:06 Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
21300 Duong Thi Ngoc Phuong 570,000đ 19/05/2017 10:52:27 Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
21291 LƯƠNG VĂN HÊN 420,000đ 05/05/2017 07:31:58 Đang chờ xử lý
875,000đ
Thành tiền 1,295,000đ
21280 Huỳnh Trân 370,000đ 10/04/2017 15:44:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 370,000đ
21275 Nguyễn Thị Tường Dân 570,000đ 24/03/2017 05:51:58 Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
21274 Thái ngọc bảo 256,000đ 21/03/2017 14:23:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21273 Nguyễn nhi 436,000đ 20/03/2017 22:34:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ
21272 Nguyễn Hồng Anh 640,000đ 20/03/2017 11:19:32 Đang chờ xử lý
240,000đ
240,000đ
Thành tiền 1,120,000đ
21270 nguyễn đức hưng 420,000đ 15/03/2017 10:33:06 Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
21263 Huỳnh tấn lộc 875,000đ 06/03/2017 10:59:05 Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21262 nguyễn ngọc thảo 585,000đ 04/03/2017 19:47:37 Đang chờ xử lý
Thành tiền 585,000đ
21261 Vũ Viết Tình 834,000đ 01/03/2017 17:54:16 Đang chờ xử lý
Thành tiền 834,000đ
21260 Nguyễn hoàng thiện 417,000đ 23/02/2017 15:17:19 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
21259 Phạm Thành Đạt 570,000đ 20/02/2017 22:32:39 Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ