icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25556 Nguyễn Thị Nguyệt 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
25555 nguyen hoang thao 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25554 Nghiệp thị phượng 617,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 617,000đ
25553 Lê Duy Anh 480,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000đ
25552 Lê Minh 50,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 50,000đ
25551 Lê Duy Anh 480,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000đ
25550 nguyen thi tuong vinh 316,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
25549 Út Duyên 660,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 660,000đ
25548 Duong thi thanh thao 260,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
25547 qwd qwd qwd 900,000đ Đang chờ xử lý
900,000đ
Thành tiền 1,800,000đ
25546 Trịnh Tuyết Nhung 210,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 210,000đ
25545 Lê Tâm 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25544 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 420,000đ Đang chờ xử lý
765,000đ
Thành tiền 1,185,000đ
25542 nguyen Hoang anh 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25541 nguyen Hoang anh 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ