icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
19828 Phan Nguyên 307,000đ 21/03/2016 10:15:13 Đang chờ xử lý
307,000đ
Thành tiền 614,000đ
19804 Nguyễn Ngọc Thúy Ái 870,000đ 18/03/2016 09:40:08 Đang chờ xử lý
Thành tiền 870,000đ
19786 Joemar Billones 441,000đ 17/03/2016 08:58:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 441,000đ
19742 Mến 145,000đ 14/03/2016 08:30:43 Đang chờ xử lý
Thành tiền 145,000đ
19730 Lao Thị Thoa 376,000đ 12/03/2016 18:02:35 Đang chờ xử lý
Thành tiền 376,000đ
19728 Trần Mỹ Duyên 140,000đ 12/03/2016 15:42:41 Đang chờ xử lý
140,000đ
Thành tiền 280,000đ
19720 Đinh Ngọc Bích 350,000đ 11/03/2016 13:46:52 Đang chờ xử lý
Thành tiền 350,000đ
19719 Đinh Ngọc Bích 255,000đ 11/03/2016 13:25:05 Đang chờ xử lý
Thành tiền 255,000đ
19684 Mr Ellin 255,000đ 07/03/2016 17:37:14 Đang chờ xử lý
255,000đ
255,000đ
Thành tiền 765,000đ
19674 Nguyễn Thu Hằng 140,000đ 05/03/2016 23:04:51 Đang chờ xử lý
140,000đ
Thành tiền 280,000đ
19654 nguyen nam 213,000đ 02/03/2016 21:28:23 Đang chờ xử lý
Thành tiền 213,000đ
19619 Lâm Văn Tài 285,000đ 28/02/2016 11:18:06 Đang chờ xử lý
385,000đ
Thành tiền 670,000đ
19589 Lê Anh Nhã 235,000đ 24/02/2016 22:13:03 Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
19554 tran thanh 417,000đ 22/02/2016 12:25:08 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
19548 C Thảo 1,328,000đ 22/02/2016 08:50:32 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,328,000đ