icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
21012 Vu Minh 162,000đ 15/07/2016 19:07:22 Đang chờ xử lý
Thành tiền 162,000đ
20853 Huyen 365,000đ 27/06/2016 17:04:40 Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
20732 Tạ Thị Huyền 223,000đ 12/06/2016 16:29:37 Đang chờ xử lý
Thành tiền 223,000đ
20478 Nguyễn Thanh Quang 365,000đ 17/05/2016 14:20:05 Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
20427 Nguyễn Minh Tâm 330,000đ 12/05/2016 15:41:02 Đang chờ xử lý
Thành tiền 330,000đ
20400 Hoàng Thị Minh Thùy 315,000đ 10/05/2016 07:10:17 Đang chờ xử lý
Thành tiền 315,000đ
20356 Trần Thành Công 738,000đ 06/05/2016 14:50:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 738,000đ
20268 vũ thị huệ 748,000đ 29/04/2016 23:19:07 Đang chờ xử lý
Thành tiền 748,000đ
20164 Phạm Thành Tâm 536,000đ 22/04/2016 22:27:53 Đang chờ xử lý
Thành tiền 536,000đ
19967 Trần Thanh Hà 213,000đ 03/04/2016 17:14:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 213,000đ
19892 Võ Thị Thu Hằng 1,550,000đ 28/03/2016 09:21:02 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,550,000đ
19887 Đỗ Thị Hoàng Hà 1,200,000đ 27/03/2016 10:02:11 Đang chờ xử lý
1,200,000đ
1,200,000đ
Thành tiền 3,600,000đ
19867 Nguyễn Hải Yến 1,094,000đ 24/03/2016 15:25:51 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,094,000đ
19857 ưertyju 139,000đ 23/03/2016 16:48:40 Đang chờ xử lý
Thành tiền 139,000đ
19843 Ha Thi Nhu Hai 417,000đ 22/03/2016 15:21:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ