icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25560 Tiến tùng Trần 195,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
Thành tiền 652,000đ
25559 Nguyễn Quốc Đạt 215,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 215,000đ
25558 Lê Hương 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25557 Khuong thu hoang 1,400,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,400,000đ
25556 Nguyễn Thị Nguyệt 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
25555 nguyen hoang thao 380,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 380,000đ
25554 Nghiệp thị phượng 617,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 617,000đ
25553 Lê Duy Anh 480,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000đ
25552 Lê Minh 50,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 50,000đ
25551 Lê Duy Anh 480,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 480,000đ
25550 nguyen thi tuong vinh 316,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 316,000đ
25549 Út Duyên 660,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 660,000đ
25548 Duong thi thanh thao 260,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 260,000đ
25547 qwd qwd qwd 900,000đ Đang chờ xử lý
900,000đ
Thành tiền 1,800,000đ
25546 Trịnh Tuyết Nhung 210,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 210,000đ