icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
25456 test đơn hang 700,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 700,000đ
25455 test đơn hang 457,000đ Đang chờ xử lý
457,000đ
457,000đ
457,000đ
457,000đ
Thành tiền 2,285,000đ
25421 ha 654,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 654,000đ
23200 tên 465,000đ Đang chờ xử lý
420,000đ
Thành tiền 885,000đ
23199 aaaa 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
21300 Duong Thi Ngoc Phuong 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
21291 LƯƠNG VĂN HÊN 420,000đ Đang chờ xử lý
875,000đ
Thành tiền 1,295,000đ
21280 Huỳnh Trân 370,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 370,000đ
21275 Nguyễn Thị Tường Dân 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
21274 Thái ngọc bảo 256,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21273 Nguyễn nhi 436,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ
21272 Nguyễn Hồng Anh 640,000đ Đang chờ xử lý
240,000đ
240,000đ
Thành tiền 1,120,000đ
21270 nguyễn đức hưng 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
21263 Huỳnh tấn lộc 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21262 nguyễn ngọc thảo 585,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 585,000đ