icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
19542 Hứa Thanh Trúc 175,000đ 20/02/2016 23:15:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 175,000đ
19458 Nguyễn Thị Đan Thảo 280,000đ 06/02/2016 05:43:41 Đang chờ xử lý
280,000đ
Thành tiền 560,000đ
19412 Vu Xuan Nam 339,000đ 29/01/2016 15:58:53 Đang chờ xử lý
Thành tiền 339,000đ
19392 Truong Thu Ha 0đ 27/01/2016 14:23:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 0đ
19390 nguyen qui 770,000đ 26/01/2016 20:15:25 Đang chờ xử lý
Thành tiền 770,000đ
19367 Nguyễn Điện Quang 407,000đ 23/01/2016 12:53:16 Đang chờ xử lý
Thành tiền 407,000đ
19366 Minh 235,000đ 23/01/2016 12:34:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
19351 TrầnNgọcVấn 847,000đ 21/01/2016 10:45:36 Đang chờ xử lý
847,000đ
Thành tiền 1,694,000đ
19300 Nguyễn Lâm Phương Linh 612,000đ 14/01/2016 11:38:12 Đang chờ xử lý
Thành tiền 612,000đ
19298 trần trung nghĩa thành 417,000đ 14/01/2016 10:04:03 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
19292 Huỳnh Thị Ni 187,000đ 13/01/2016 17:51:31 Đang chờ xử lý
Thành tiền 187,000đ
19287 Vu Thu Nga 1,165,000đ 13/01/2016 12:17:44 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,165,000đ
19270 Huỳnh Phước Nhiều 218,000đ 12/01/2016 07:44:12 Đang chờ xử lý
Thành tiền 218,000đ
19266 Nguyễn Thị Hồng Quế 710,000đ 11/01/2016 15:54:22 Đang chờ xử lý
Thành tiền 710,000đ