icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
21244 Nguyễn Tùng Kha 256,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21243 Dung 457,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21242 trần thị thu thủy 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
21241 vo thi tam 520,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ
21240 TRẦN VĂN HỮU 457,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21239 Nguyễn Ngọc Sơn 256,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21238 Huỳnh Thoại Hương 917,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 917,000đ
21237 Doan Tu Uyen 765,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 765,000đ
21236 ngô thị tuyết nhung 457,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21235 DUNG 620,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 620,000đ
21234 Lê Đức Nghĩa 840,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 840,000đ
21233 Nguyễn Thị Vững 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
21232 Nguyễn Thị Thúy Hằng 220,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 220,000đ
21231 Dương Minh Hùng 950,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 950,000đ
21230 Trần Tiến Lực 1,220,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,220,000đ