icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
21291 LƯƠNG VĂN HÊN 420,000đ Đang chờ xử lý
875,000đ
Thành tiền 1,295,000đ
21280 Huỳnh Trân 370,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 370,000đ
21275 Nguyễn Thị Tường Dân 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
21274 Thái ngọc bảo 256,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21273 Nguyễn nhi 436,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 436,000đ
21272 Nguyễn Hồng Anh 640,000đ Đang chờ xử lý
240,000đ
240,000đ
Thành tiền 1,120,000đ
21270 nguyễn đức hưng 420,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 420,000đ
21263 Huỳnh tấn lộc 875,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 875,000đ
21262 nguyễn ngọc thảo 585,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 585,000đ
21261 Vũ Viết Tình 834,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 834,000đ
21260 Nguyễn hoàng thiện 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
21259 Phạm Thành Đạt 570,000đ Đang chờ xử lý
570,000đ
Thành tiền 1,140,000đ
21258 mr joh 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21257 Mr JOH 690,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 690,000đ
21255 Andrei Beliaev 390,000đ Đang chờ xử lý
185,000đ
Thành tiền 575,000đ