icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
19270 Huỳnh Phước Nhiều 218,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 218,000đ
19266 Nguyễn Thị Hồng Quế 710,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 710,000đ
19259 Đỗ Hoài Nam 1,188,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,188,000đ
19247 trịnh gia trinh 687,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 687,000đ
19238 võ thanh quý 254,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 254,000đ
19181 võ thị thanh xuân 218,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 218,000đ
19125 Nguyen Tuyet Hang 233,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 233,000đ
19113 Ánh Hồng 585,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 585,000đ
19105 dương kim thanh 473,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 473,000đ
19084 nguyen duong nghia 95,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 95,000đ
19058 trandieu 145,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 145,000đ
19035 Võ Phương Tuyền 213,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 213,000đ
18494 Nguyễn Anh Thoa 851,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 851,000đ
18456 Nguyen Thi Ngoc Xuan 734,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 734,000đ
18451 Hồ Thanh Hùng 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ