icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
19259 Đỗ Hoài Nam 1,188,000đ 10/01/2016 23:17:37 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,188,000đ
19247 trịnh gia trinh 687,000đ 09/01/2016 07:21:39 Đang chờ xử lý
Thành tiền 687,000đ
19238 võ thanh quý 254,000đ 08/01/2016 10:55:50 Đang chờ xử lý
Thành tiền 254,000đ
19181 võ thị thanh xuân 218,000đ 04/01/2016 15:51:34 Đang chờ xử lý
Thành tiền 218,000đ
19125 Nguyen Tuyet Hang 233,000đ 29/12/2015 07:35:29 Đang chờ xử lý
Thành tiền 233,000đ
19113 Ánh Hồng 585,000đ 27/12/2015 21:05:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 585,000đ
19105 dương kim thanh 473,000đ 26/12/2015 20:03:36 Đang chờ xử lý
Thành tiền 473,000đ
19084 nguyen duong nghia 95,000đ 24/12/2015 22:26:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 95,000đ
19058 trandieu 145,000đ 22/12/2015 23:30:07 Đang chờ xử lý
Thành tiền 145,000đ
19035 Võ Phương Tuyền 213,000đ 20/12/2015 19:24:10 Đang chờ xử lý
Thành tiền 213,000đ
18494 Nguyễn Anh Thoa 851,000đ 28/10/2015 15:14:09 Đang chờ xử lý
Thành tiền 851,000đ
18456 Nguyen Thi Ngoc Xuan 734,000đ 24/10/2015 19:39:44 Đang chờ xử lý
Thành tiền 734,000đ
18451 Hồ Thanh Hùng 417,000đ 24/10/2015 10:32:09 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
18440 Hoàng Thị Lệ Chi 203,000đ 23/10/2015 08:04:35 Đang chờ xử lý
203,000đ
Thành tiền 406,000đ
18434 Nguyễn Hoàng MinhThi 187,000đ 22/10/2015 18:30:58 Đang chờ xử lý
187,000đ
Thành tiền 374,000đ