icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
21241 vo thi tam 520,000đ 14/12/2016 08:08:42 Đang chờ xử lý
Thành tiền 520,000đ
21240 TRẦN VĂN HỮU 457,000đ 13/12/2016 08:32:46 Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21239 Nguyễn Ngọc Sơn 256,000đ 12/12/2016 18:11:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 256,000đ
21238 Huỳnh Thoại Hương 917,000đ 02/12/2016 08:32:11 Đang chờ xử lý
Thành tiền 917,000đ
21237 Doan Tu Uyen 765,000đ 30/11/2016 16:48:32 Đang chờ xử lý
Thành tiền 765,000đ
21236 ngô thị tuyết nhung 457,000đ 22/11/2016 11:27:14 Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21235 DUNG 620,000đ 22/11/2016 09:08:18 Đang chờ xử lý
Thành tiền 620,000đ
21234 Lê Đức Nghĩa 840,000đ 15/11/2016 16:33:40 Đang chờ xử lý
Thành tiền 840,000đ
21233 Nguyễn Thị Vững 417,000đ 03/11/2016 13:49:56 Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
21232 Nguyễn Thị Thúy Hằng 220,000đ 28/10/2016 09:25:21 Đang chờ xử lý
Thành tiền 220,000đ
21231 Dương Minh Hùng 950,000đ 25/10/2016 14:29:09 Đang chờ xử lý
Thành tiền 950,000đ
21230 Trần Tiến Lực 1,220,000đ 24/10/2016 21:53:09 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,220,000đ
21229 Nguyễn Phú Cường 1,100,000đ 17/10/2016 10:17:49 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,100,000đ
21228 hùng 295,000đ 01/10/2016 11:41:01 Đang chờ xử lý
Thành tiền 295,000đ
21227 Lực 220,000đ 12/09/2016 11:54:30 Đang chờ xử lý
Thành tiền 220,000đ