icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
19458 Nguyễn Thị Đan Thảo 280,000đ Đang chờ xử lý
280,000đ
Thành tiền 560,000đ
19412 Vu Xuan Nam 339,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 339,000đ
19392 Truong Thu Ha 0đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 0đ
19390 nguyen qui 770,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 770,000đ
19367 Nguyễn Điện Quang 407,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 407,000đ
19366 Minh 235,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 235,000đ
19351 TrầnNgọcVấn 847,000đ Đang chờ xử lý
847,000đ
Thành tiền 1,694,000đ
19300 Nguyễn Lâm Phương Linh 612,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 612,000đ
19298 trần trung nghĩa thành 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
19292 Huỳnh Thị Ni 187,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 187,000đ
19287 Vu Thu Nga 1,165,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,165,000đ
19270 Huỳnh Phước Nhiều 218,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 218,000đ
19266 Nguyễn Thị Hồng Quế 710,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 710,000đ
19259 Đỗ Hoài Nam 1,188,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,188,000đ