icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Thời gian mua hàng Trạng thái
18429 pham thi bich diep 612,000đ 22/10/2015 13:34:03 Đang chờ xử lý
612,000đ
612,000đ
Thành tiền 1,836,000đ
18291 ANh Nhã 172,845đ 10/10/2015 10:17:03 Đang chờ xử lý
Thành tiền 172,845đ
18241 Hoàng Tiến Quyết 1,152,000đ 06/10/2015 20:36:08 Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,152,000đ
18181 Vương - Vân 377,775đ 02/10/2015 08:41:33 Đang chờ xử lý
Thành tiền 377,775đ
18180 hoàng đông đô 425,000đ 01/10/2015 21:13:40 Đang chờ xử lý
Thành tiền 425,000đ
18165 Huỳnh Thị Minh Tin 255,645đ 30/09/2015 18:41:12 Đang chờ xử lý
Thành tiền 255,645đ
18162 huynh chau ngoc 522,000đ 30/09/2015 15:24:13 Đang chờ xử lý
Thành tiền 522,000đ
18161 Trần Duy Minh Quang 262,890đ 30/09/2015 15:14:22 Đang chờ xử lý
Thành tiền 262,890đ
18159 Nguyễn Đình Trung 522,675đ 30/09/2015 14:49:49 Đang chờ xử lý
Thành tiền 522,675đ
18154 Huỳnh Thị Minh Tin 255,645đ 30/09/2015 10:06:48 Đang chờ xử lý
Thành tiền 255,645đ
18142 Nguyen Xuan Toan 398,475đ 29/09/2015 10:52:01 Đang chờ xử lý
398,475đ
398,475đ
Thành tiền 1,195,425đ
18122 Phan Hùng Phi 590,400đ 27/09/2015 18:16:31 Đang chờ xử lý
Thành tiền 590,400đ
18105 Ha Thi Nhu Hai 812,475đ 25/09/2015 15:00:32 Đang chờ xử lý
Thành tiền 812,475đ
18026 Nguyễn Thị Diệu 0đ 18/09/2015 15:52:15 Đang chờ xử lý
Thành tiền 0đ
18021 Vũ Thị Mỹ Linh 346,500đ 18/09/2015 12:39:47 Đang chờ xử lý
Thành tiền 346,500đ