icon
Đơn hàng đang chờ xử lý
Mã ĐH Tên khách hàng Sản phẩm Đơn giá Trạng thái
21238 Huỳnh Thoại Hương 917,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 917,000đ
21237 Doan Tu Uyen 765,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 765,000đ
21236 ngô thị tuyết nhung 457,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 457,000đ
21235 DUNG 620,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 620,000đ
21234 Lê Đức Nghĩa 840,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 840,000đ
21233 Nguyễn Thị Vững 417,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 417,000đ
21232 Nguyễn Thị Thúy Hằng 220,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 220,000đ
21231 Dương Minh Hùng 950,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 950,000đ
21230 Trần Tiến Lực 1,220,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,220,000đ
21229 Nguyễn Phú Cường 1,100,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 1,100,000đ
21228 hùng 295,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 295,000đ
21227 Lực 220,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 220,000đ
21012 Vu Minh 162,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 162,000đ
20853 Huyen 365,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 365,000đ
20732 Tạ Thị Huyền 223,000đ Đang chờ xử lý
Thành tiền 223,000đ